ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 安徽快3直播:郑州开皇药业有限公司_药福医药招商ç½?/title> <meta name="keywords" content="安徽快3直播," /> <meta name="description" content="安徽快3直播:" /> <meta name="copyright" content="安徽快3技巧 www.yezi0.com,药福医药招商ç½? /> <meta name="Author" content="KE" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=GBK" /> <!-- base href="//www.yezi0.com/yf/mb/sp_lv1/" --> <link href="images/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- 代码 开å§?--> <link rel="canonical" href="//www.yezi0.com/zhaoshang/zzkh/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <li><a href="//www.yezi0.com/l9d549/83023149.html ">³¤×⹫Ԣ²úÆ·Ç÷ÓÚ¶àÔª»¯ </a> 2019-10-21</li> <li><a href="//www.yezi0.com/9ua903/75179448.html ">ÊÓƵÌÕÈ»¾Ó±äÐμǣº´Ó·±ßС·¹¹Ýµ½È«¹ú²ÍÒûʮǿ </a> 2019-10-19</li> <li><a href="//www.yezi0.com/j1k252/83363847.html ">¸´Ð˺ţ¬Îª´ºÔË´óÏ·Ìí²Ê </a> 2019-10-18</li> <li><a href="//www.yezi0.com/hy744/70683746.html ">¸ú×Å·ï»ËȫýÌå ·¢ÏÖÉÂÎ÷Ö®ÃÀ </a> 2019-10-11</li> <li><a href="//www.yezi0.com/14q298/99577445.html ">¡¾Ç×°®µÄͬѧ£¬È¥ÏàÐÅ£¬È¥ÑöÊÓ£¬Ïò×ÅÃÎÏëµÄ·½Ïò¡£×£Ô¸ÄãÊÕ»ñ×îÂúÒâµÄ¸ß¿¼½á¹û£¬ÎÒÃÇÆÚ´ý×Å£¬µ±°ËÔºÉÌÁ»¨¿ª£¬ÓëÄãÔÚÇ廪԰ÔÙ´ÎÏàÓö¡¿¡£¡£¡£¡¾»°ÍâÒô£»¡±ÀíÏ롰ûÓÐÁË£¬Äã¾Í </a> 2019-09-21</li> <li><a href="//www.yezi0.com/a2i427/39172944.html ">º£ÄÏѧϰʮ¾Å´ó¾«Éñ--ÈËÃñÍøº£ÄÏƵµÀ--ÈËÃñÍø </a> 2019-09-21</li> <li><a href="//www.yezi0.com/5w8354/91366643.html ">¡¶ÐÂÎÚÁúԺ֮ЦÄÖ½­ºþ¡· ÎâÃÏ´ïºÂÛ¿ÎÄʱ¸ô24ÄêÔÙ¾ÛÊ× </a> 2019-09-18</li> <li><a href="//www.yezi0.com/29y59/16629042.html ">Èý´úÖйú°æ»­È˵ġ°¾«×¨¡±Óë¡°¾Ã³¤¡± </a> 2019-09-18</li> <li><a href="//www.yezi0.com/71e840/28461541.html ">ÕþÄÜÁÁÕþ¸®·þÎñ£¬µ±ºÃ¡°µêС¶þ¡±¶ø·Ç¡°¶þ´óÒ¯¡± </a> 2019-09-06</li> <li><a href="//www.yezi0.com/9m5340/71152640.html ">[±ÉÊÓ]°Ñ×æ×ÚÊ®°Ë´ú¶¼Ä¨³ýÁ˵IJ»Ð¢×ÓËï²ÅÊdzԹ·Á¸³¤´óµÎ£¡ </a> 2019-09-05</li> <li><a href="//www.yezi0.com/d2a439/1483039.html ">Ö±»÷Äϼ«±ù²ãÒÔϵĺ£ÊÀ½ç£¬²»ÓɵÃÒ»¾ªÏ² </a> 2019-08-29</li> <li><a href="//www.yezi0.com/pp1462/7543938.html ">»´ÄÏÀÏÊÐÕþ¸®´óÔºÒѸüиÄÔì δÀ´½«±äÉí½Ö±ß¹ã³¡ </a> 2019-08-29</li> <li><a href="//www.yezi0.com/r06183/97866437.html ">¹ý¶ËÎçµ½ÇßÏØ ¹ÛÁúÖÛ¾ºÈü </a> 2019-08-19</li> <li><a href="//www.yezi0.com/668846/64255936.html ">ÓÅÖʽðÈÚ×ÊÔ´¡°×¢¡±ÈëÔÆÄÏ </a> 2019-08-13</li> <li><a href="//www.yezi0.com/060455/24189135.html ">ÎÄ»¯ÒÕÊõ½»Ò׳¡ËùɳÁúµÚÒ»ÆڻÔÚ¾©Ë³Àû¾ÙÐÐ </a> 2019-08-13</li> <div class="yf-box"> <div class="yf-header-box"> <div id="nav-box" class="w1002 cl"> <a id="logo" class="fl" href="//www.yezi0.com/" title="logo"><img src="images/logo.png" alt="logo" height="55px" /></a> <form class="smart-form" method="get" target="_blank" action="/disp_zsinfo.asp"> <div class="soso"> <input name="ss" value="mingch" type="hidden" /> <input name="key" class="soso-text" id="key" maxlength="50" placeholder="请输入查询关键词" type="text" /> <input class="soso-btn" value="æ?ç´? type="submit" /> <div class="cl"></div> </div> </form> <form class="smart-form" id="form1" name="form1" method="post" target="_blank" action="/user/server_reg.asp?type=login"> <div class="login-2015"> <input name="username" class="login-text" id="username" maxlength="40" placeholder="用户å? type="text" /> <input name="password" class="login-text" id="password" maxlength="40" placeholder="å¯? ç ? type="password" /> <input class="login-btn" value="注册" onclick="window.open('/user/reg.asp')" type="button" /> <input class="login-btn color-gr" value="登陆" type="submit" /> </div> </form> </div> <div class="navbar-box"> <ul class="lzhrj"> <li class="lzhrj"><a href="//www.yezi0.com/" target="_blank">é¦?é¡?/a></li> <li class="lzhrj"><a href="//www.yezi0.com/zt/fs/" target="_blank">风湿骨病</a></li> <li class="lzhrj"><a href="//www.yezi0.com/zt/pf/" target="_blank">皮肤外用</a></li> <li class="lzhrj"><a href="//www.yezi0.com/zt/ys/" target="_blank">保健品区</a></li> <li class="lzhrj"><a href="//www.yezi0.com/zt/nk/" target="_blank">炒作会销</a></li> <li class="lzhrj"><a href="//www.yezi0.com/zt/xn/" target="_blank">心脑妇科</a></li> <li class="lzhrj"><a href="//www.yezi0.com/zt/erke/" target="_blank">OTC临床</a></li> <li class="lzhrj"><a href="//www.yezi0.com/kefu/" target="_blank">关于我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="images/all.css" /> <!-- <div class="main-im"> <div id="open_im" class="open-im"> </div> <div class="im_main" id="im_main"><div id="close_im" class="close-im"><a href="javascript:void%EF%BC%880%EF%BC%89;title=%E7%82%B9%E5%87%BB%E5%85%B3%E9%97%AD"></a></div><a target="_blank" class="qq-a" title="在线QQ客服"><div class="qq-container"></div><div class="qq-hover-c"><img class="img-qq" src="images/qq.png"></div><span class="lzhrj"> QQ在线咨询</span></a><div class="im-tel"><div class="lzhrj">商务座机</div><div class="tel-num">0796-2222382</div><div class="lzhrj">招商热线</div><div class="tel-num">15979688645</div></div><div class="im-footer" style="position:relative"><div class="weixing-container"><div class="weixing-show"><div class="weixing-txt">微信扫一æ‰?br>关注我们的产å“?/div><img class="weixing-ma" src="images/weixing-ma.jpg"><div class="weixing-sanjiao"></div><div class="weixing-sanjiao-big"></div></div></div><div class="go-top"><a href="javascript:;" title="返回顶部"></a></div><div style="clear:both"></div></div></div> </div> --> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-size: 12px; color: #000000; } body { margin-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-color: #23A6DE; } a { font-size: 12px; color: #000000; } a:link { text-decoration: none; } a:visited { text-decoration: none; color: #000000; } a:hover { text-decoration: none; } a:active { text-decoration: none; } .STYLE13 {font-size: 14px; font-weight: bold; } .STYLE14 {font-size: 14px} .STYLE16 { font-size: 14px; font-weight: bold; color: #FF0000; } .STYLE16 {font-size: 14px; font-weight: bold; } --> </style> <table width="975" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td valign="top" height="0" background="images/1.jpg"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="//download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="975" height="350"> <param name="movie" value="/yf/flash/8.swf"></param> <param name="quality" value="high"></param> <param name="wmode" value="transparent"></param> <embed src="images/8.swf" quality="high" pluginspage="//www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="975" height="350" /> </object></td> </tr> </tbody> </table> <table width="975" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td width="22" background="images/index_3.gif"> </td> <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/index_22.gif" width="906" height="36" /></td> </tr> <tr> <td background="images/index_21.gif"> <table width="860" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="line-height:23px;" style="font-family:SimHei">     郑州开皇药业有限公司是一家集研发、生产、销售于一ä½?致力打造中国最大的皮肤科、五官科、肛肠科、妇科、儿科、风湿骨痛科、保健食品为特色的专科直供平台ã€?br />     å¼€çš‡å…¬å¸è‚©è´Ÿâ€œæ‰“造优质产å“?志为健康护航”的使命,以“打造中国最大的特色专科直供平台”为宗旨,本着“倡导绿色疗法,弘扬中医文化"的经营理å¿?凭着强大的科技实力、良好的信誉,深受广大用户的好评。公司科研人员经过多年的研究、探ç´?将传统中医学与现代高科技完美结合,首次提出“绿色透皮吸收技术”的治疗理念,该技术将中医的中药传统理论与现代医学中的生物高科技融萃一ä½?倍受患者信èµ?自成立之åˆ?便着眼于服务创新,打破行业同质化竞争的局面。凭借其独特的产品疗æ•?和不断创新的服务,开皇公司迎来了众多客户的青ç?快速占领了市场ã€?br />    ä¸€å¹´å¤šæ¥å…¬å¸å®žçŽ°å¯æŒç»­å‘展,从量的增长到质的跨越的一å¹?各项工作指标持续攀å?面对市场竞争加剧的影å“?克难攻坚,依靠研发、生产、营销、财务四大强势体ç³?取得了较好的经济效益,同时“致力于开皇品牌建设的现代化和国际化”战賂取得了跨越发展,先后取得了“天将劲”、“天将龙鱗”、“天将促霸”、“天将夫霸”、“天将凤乐”、“开皇”、“大随”、等国家商标局批准的注册商æ ?已申请“苗传奇”、“开皇小童”、“开皇溃康”、“开皇濞通”、“开皇糖康”、“开皇倍健”、“开皇痔速康”、“开皇老黑膏”、“大随老黑膏”等商标,荣获“中国质量、信誉、服务AAA企业,开皇系列产品也荣获国家质量监督红榜产品,产品销售网点遍布全å›?00多个地级å¸?终端销售网点达åˆ?000多个,服务于基层门诊十几万å®?产品远销香港、新加坡、日本等国家,开皇人从一个产å“?一个技æœ?一个特色化渠道做专做精,并走向做大做å¼?一年里,开皇公司以创新谋发å±?以品质求生存,用服务真诚回报社ä¼?用无限热情与信心,铸建着开皇为人类谋福祉的中医大健康梦想!<br />    å‘展中的开皇公司将是一个专注大健康领域,核心竞争力强劲和充满独特化魅力的高科技公司,美好çš?1世纪属于具有战略眼光,脚躋实地奋斗的人们,开皇人诚挚的欢迎国内外各界朋友垂询指导,愿与国内外朋友携手共进、共创伟业ã€?/td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/index_23.gif" width="906" height="29" /></td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/index_22.gif" width="906" height="36" /></td> </tr> <tr> <td background="images/index_21.gif"> <!--无缝滚动代码开å§?-> <table width="860" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> </tr> <tr> <td> <div id="showpic" style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 860px; align: center; padding:2px;"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td id="marquePic1" valign="top"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td align="center"><a title="天将龙鳞" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154713201.jpg" alt="天将龙鳞" title="天将龙鳞" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="天将促霸" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153758571.jpg" alt="天将促霸" title="天将促霸" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇天将夫éœ? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154820214.jpg" alt="开皇天将夫éœ? title="开皇天将夫éœ? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="天将夫霸" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154306866.jpg" alt="天将夫霸" title="天将夫霸" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇痔速康" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705152626731.jpg" alt="开皇痔速康" title="开皇痔速康" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇濞é€? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151833922.jpg" alt="开皇濞é€? title="开皇濞é€? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇溃åº? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151933789.jpg" alt="开皇溃åº? title="开皇溃åº? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="天将凤乐综合åž? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153744617.jpg" alt="天将凤乐综合åž? title="天将凤乐综合åž? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="天将凤乐紧致åž? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153553489.jpg" alt="天将凤乐紧致åž? title="天将凤乐紧致åž? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="天将凤乐滴虫åž? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153628159.jpg" alt="天将凤乐滴虫åž? title="天将凤乐滴虫åž? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="天将凤乐宫靡åž? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153649736.jpg" alt="天将凤乐宫靡åž? title="天将凤乐宫靡åž? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇痛经贴B型(痛经贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154958522.jpg" alt="开皇痛经贴B型(痛经贴)" title="开皇痛经贴B型(痛经贴)" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇乳腺贴H型(乳腺贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705152106968.jpg" alt="开皇乳腺贴H型(乳腺贴)" title="开皇乳腺贴H型(乳腺贴)" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="孕洁舒抑菌洗æ¶? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154007514.jpg" alt="孕洁舒抑菌洗æ¶? title="孕洁舒抑菌洗æ¶? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="草本抑菌洗液" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153858792.jpg" alt="草本抑菌洗液" title="草本抑菌洗液" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="苦参抑菌洗液" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705152700538.jpg" alt="苦参抑菌洗液" title="苦参抑菌洗液" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="黄柏抑菌洗液" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151737767.jpg" alt="黄柏抑菌洗液" title="黄柏抑菌洗液" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇小é»?感冒贴F型(感冒贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705152550547.jpg" alt="开皇小é»?感冒贴F型(感冒贴)" title="开皇小é»?感冒贴F型(感冒贴)" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇小ç«?退热贴" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705152606487.jpg" alt="开皇小ç«?退热贴" title="开皇小ç«?退热贴" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇小ç«?止咳贴D型(止咳贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154945384.jpg" alt="开皇小ç«?止咳贴D型(止咳贴)" title="开皇小ç«?止咳贴D型(止咳贴)" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151538128.jpg" alt="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)" title="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="天将劲贴J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154541973.jpg" alt="天将劲贴J型(透皮贴)" title="天将劲贴J型(透皮贴)" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="天将夫霸J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154403411.jpg" alt="天将夫霸J型(透皮贴)" title="天将夫霸J型(透皮贴)" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="苗传奇J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153313129.jpg" alt="苗传奇J型(透皮贴)" title="苗传奇J型(透皮贴)" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="大随老黑膏J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151439943.jpg" alt="大随老黑膏J型(透皮贴)" title="大随老黑膏J型(透皮贴)" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇老黑膏J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151912601.jpg" alt="开皇老黑膏J型(透皮贴)" title="开皇老黑膏J型(透皮贴)" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="天将夫霸 男士喷剂" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153458366.jpg" alt="天将夫霸 男士喷剂" title="天将夫霸 男士喷剂" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇倍健低聚果糖æ¶? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151512673.jpg" alt="开皇倍健低聚果糖æ¶? title="开皇倍健低聚果糖æ¶? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇倍健开皇糖康蜂蜜醋饮料" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705152504312.jpg" alt="开皇倍健开皇糖康蜂蜜醋饮料" title="开皇倍健开皇糖康蜂蜜醋饮料" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇倍健芦荟软胶å›? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153000215.jpg" alt="开皇倍健芦荟软胶å›? title="开皇倍健芦荟软胶å›? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇倍健越橘叶黄素天然Î?胡萝卜素软胶å›? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154923674.jpg" alt="开皇倍健越橘叶黄素天然Î?胡萝卜素软胶å›? title="开皇倍健越橘叶黄素天然Î?胡萝卜素软胶å›? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇倍健褪黑素维生素B6胶囊" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154855234.jpg" alt="开皇倍健褪黑素维生素B6胶囊" title="开皇倍健褪黑素维生素B6胶囊" height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇倍健钙维Dç‰? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151604856.jpg" alt="开皇倍健钙维Dç‰? title="开皇倍健钙维Dç‰? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇倍健氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶å›? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151348564.jpg" alt="开皇倍健氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶å›? title="开皇倍健氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶å›? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇倍健海狗人参ä¸? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151654108.jpg" alt="开皇倍健海狗人参ä¸? title="开皇倍健海狗人参ä¸? height="198" border="0" /></a></td> <td align="center"><a title="开皇倍健西洋参淫羊藿枸杞子提取物马鹿茸软胶囊" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153018461.jpg" alt="开皇倍健西洋参淫羊藿枸杞子提取物马鹿茸软胶囊" title="开皇倍健西洋参淫羊藿枸杞子提取物马鹿茸软胶囊" height="198" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> <td id="marquePic2" valign="top"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </tbody> </table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--无缝滚动代码结束--></td> </tr> <tr> <td><img src="images/index_23.gif" width="906" height="29" /></td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336946" title="天将龙鳞" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154713201.jpg" alt="天将龙鳞" title="天将龙鳞" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">天将龙鳞</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZBZ042-2016</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">20mlç“?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 蛇床子、土茯苓、地肤子、燕麦生物碱、水杨酸、丙二醇、乙醇、冰片、甘油、醋酸氯己定ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 局部外喷,反复按摩吸收ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌有抑制作用。适用于皮炎、湿疹、脚气、手足癣、体股藓、花斑癣、牛皮癣等各种肌肤问题。【注意事项】详见说明书 </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336946" target="_blank" title="天将龙鳞"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336946#todl" title="天将龙鳞" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336947" title="天将促霸" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153758571.jpg" alt="天将促霸" title="天将促霸" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">天将促霸</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZBZ042-2016</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">20ml/瓶</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 蛇床子、土茯苓、地肤子、燕麦生物碱、水杨酸、丙二醇、乙醇、冰片、甘油、醋酸氯己定ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 局部外喷,反复按摩吸收ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌有抑制作用。适用于皮炎、湿疹、脚气、手足癣、足癣、香港脚等继发性感染及瘙痒。【注意事项】详见说明书 </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336947" target="_blank" title="天将促霸"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336947#todl" title="天将促霸" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336948" title="天将夫霸" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154820214.jpg" alt="天将夫霸" title="天将夫霸" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">天将夫霸</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZBZ041-2016</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">15g/æ”?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 地茯苓、地肤子、蛇床子、苦参、茶树精油、薄荷脑、丙二醇、十六十八醇、黄原胶、单硬脂酸甘油酯、醋酸氯己定、去离子水ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:45px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 局部外擦,反复按摩吸收ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:120px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌有抑制作用。适用于皮炎、湿疹、脚气、手足癣、体股癣、花斑癣、牛皮癣等各种肌肤问题。【注意事项】详见说明书 </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336948" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336948" target="_blank" title="天将夫霸"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=33694#todl" title="天将夫霸" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336908" title="天将夫霸" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154306866.jpg" alt="天将夫霸" title="天将夫霸" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">天将夫霸</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZBZ045-2016</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">15g/æ”?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 土茯苓、地肤子、蛇床子、苦å?、茶树精油、薄荷脑、丙二醇、十六十八醇、黄原胶、单硬脂酸甘油酯、醋酸氯己定、去离子水、燕麦提取物ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:40px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 局部外擦,反复按摩吸收ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:50px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌有抑制作用天然草本,安全无添加,可以针对宝宝任意部位使用;采用现代创新工艺和科学配方,易吸收,专为儿童研制;恢复机体功能,呵护肌肤远离侵害;改善宝宝肌肤干燥感,修复的同时更滋润肌肤,可使宝宝肌肤水润光滑;功效更全,蚊虫、痱子、红屁股,我们给宝宝的是全部的呵护!【注意事项】详见说明书 </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336908" target="_blank" title="天将夫霸"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336908#todl" title="天将夫霸" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336911" title="开皇濞é€? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151833922.jpg" alt="开皇濞é€? title="开皇濞é€? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇濞é€?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZBZ010-2014</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">20mlç“?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 辛夷、川荨、蜂胶、冰片、乙醇、酷酸氯己定ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于不适部位,直至吸收ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:100px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 对金黄色葡葡球菌、白色念珠菌、大肠杆菌有抑制作用。适用于:急性鼻炎、慢性鼻炎、鼻窦炎、过敏性鼻炎、萎缩性鼻炎、肥大性鼻炎、干燥性鼻炎鼻息肉及术后出血、感冒引起的鼻寒、鼻涕等。【注意事项】详见说明书 </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336911" target="_blank" title="开皇濞é€?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336911#todl" title="开皇濞é€? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336912" title="开皇溃åº? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151933789.jpg" alt="开皇溃åº? title="开皇溃åº? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇溃åº?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZBZ006-2013</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">20mlç“?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 金银花、五倍子、青é»?、薄荷脑、硼酸、甘油、甘草酸二钾、乙醇、醋酸氯己定ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 取下外盖,将喷头以适宜角度深入所需部位,一æ¬?-3喷,一日数次ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌,大肠杆菌有抑制作用。抑制口腔内致病细菌及微生物,维护口腔内的菌群平衡;保持口气清新,消除口鼻及口腔异味;保护口腔粘膜,有助于预防咽炎,口腔炎症及上火等。【注意事项】详见说明书 </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336912" target="_blank" title="开皇溃åº?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336912#todl" title="开皇溃åº? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336913" title="天将凤乐综合åž? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153744617.jpg" alt="天将凤乐综合åž? title="天将凤乐综合åž? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">天将凤乐综合åž?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZDY002-2016</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">3g/支x4支/ç›?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> ​​欧龙胆根提取物、纳托胶、丙二醇、乳酸、苯扎氯铵、三乙醇、羟乙基纤维素、水ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 每日一次,每次一支ã€?、每晚睡前清洗外阴后,取下推注器前端套简,作为推杆将推注器缓缓插入阴道,推动推杆将凝胶推入阴道深处ã€?、外阴抑菌,挤出少许凝胶涂抹外阴ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:95px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品适用于女性日常生活中阴道内外的抑菌护理。【抑制或杀灭微生物类别】金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌ã€?【注意事项ã€?、本品外ç”?忌口服ã€?、孕妇禁用,3、对本品过敏者慎用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336913" target="_blank" title="天将凤乐综合åž?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336913#todl" title="天将凤乐综合åž? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!-- </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> --> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336914" title="天将凤乐紧致åž? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153553489.jpg" alt="天将凤乐紧致åž? title="天将凤乐紧致åž? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">天将凤乐紧致åž?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZDY004-2016</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">3g/支x4支/盒,凝胶</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 水解胶原蛋白、纳托胶、丙二醇、欧龙胆根、苯扎氯铵。乳酸、三乙醇胺、羟乙基纤维素、水ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:90px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 每日一次,每次一支ã€?、每晚睡前清洗外阴后,取下推注器前端套筒,作为推杆将推注器缓缓插入阴道,推动推杆将凝胶推入阴道深处ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品适用于女性日常生活中阴道内外的抑菌护理。抑菌、清洁、紧致,消除异味,从而有效抑制妇科炎症。【注意事项ã€?、本品外用,忌口服ã€?、孕妇禁ç”?、对本品过敏者慎用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336914" target="_blank" title="天将凤乐紧致åž?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336914#todl" title="天将凤乐紧致åž? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336937" title="天将凤乐滴虫åž? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153628159.jpg" alt="天将凤乐滴虫åž? title="天将凤乐滴虫åž? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">天将凤乐滴虫åž?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZDY028-2016</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">3g支x4支盒,凝胶ã€?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 欧龙胆根、纳豆胶、丙二醇、乳酸、己眯定二盐、苯扎氯铵、三乙醇胺、羟乙基纤维素、水、臭氧化油ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 每日一次,每次一支ã€?、每晚睡前清洗外阴后,取下推注器前端套简,作为推杆将推注器缓缓插入阴道,推动推杆将凝胶推入阴道深处ã€?、外阴抑菌,挤出少许凝胶涂抹外阴ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于女性日常生活中阴道内外的抑菌护理。适用于滴虫性阴道炎,赤自带下及细菌性阴道炎等妇科慢性炎ç—? 【抑制或杀灭微生物类别】金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌。【注意事项ã€?、本品外ç”?忌口服ã€?、孕妇禁用ã€?、对本品过敏者慎用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336937" target="_blank" title="天将凤乐滴虫åž?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336937#todl" title="天将凤乐滴虫åž? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336938" title="天将凤乐宫靡åž? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153649736.jpg" alt="天将凤乐宫靡åž? title="天将凤乐宫靡åž? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">天将凤乐宫靡åž?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">3g/支Ã?æ”?盒,凝胶ã€?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> ​欧龙胆根、纳托酸丙二醇、乳酸、苯扎氯铵、三乙醇胺、羟乙基纤维素、去离子水、臭氧化油、纳米银ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 每日一次,每次一支ã€?、每晚睡前清洗外阴后,取下推注器前端套筒,作为推杆将推注器缓缓插入阴道,推动推杆将凝胶推入阴道深å¤?、外阴抑菌,挤出少许凝胶涂抹外阴ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:90px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品适用于女性日常生活中阴道内外的抑菌护理。适用于宫颈糜烂、宫颈炎的抗菌消ç‚? 【抑制或杀灭微生物类别】金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌ã€?【注意事项ã€?、本品外用,忌口服ã€?、孕妇禁用ã€?、对本品过敏者慎用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336938" target="_blank" title="天将凤乐宫靡åž?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336938#todl" title="天将凤乐宫靡åž? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336939" title="开皇痛经贴B型(痛经贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154958522.jpg" alt="开皇痛经贴B型(痛经贴)" title="开皇痛经贴B型(痛经贴)" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇痛经贴B型(痛经贴)</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">70mmX100mmï¼?è´?ç›?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品由无纺布背村层,凝胶层,聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不含发挥性药理学,免疫学或者代谢作用的成分ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 打开包装,揭去背衬层,清洁皮肤表面,将产品贴于关元穴即可。每日一贴,7天为一个疗ç¨? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于妇女痛经,月经失调引起的经期腹痛,下腹坠涨,及产后腹部不适等人群的冷敷理疗。【预期用途】用于冷敷理疗,仅用于闭合性软组织。【注意事项】详见说明书ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336939" target="_blank" title="开皇痛经贴B型(痛经贴)"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336939#todl" title="开皇痛经贴B型(痛经贴)" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336940" title="开皇乳腺贴H型(乳腺贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705152106968.jpg" alt="开皇乳腺贴H型(乳腺贴)" title="开皇乳腺贴H型(乳腺贴)" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇乳腺贴H型(乳腺贴)</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">70mm×100mmï¼?è´?ç›?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品由无纺布背衬层,凝胶层,聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成不含发挥性药理学,免疫学或者代谢作用的成分ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 打开包装,揭去背衬层,清洁皮肤表面将产品贴于乳房疼痛部位上即可,每日一贴ã€?0天为一个疗程ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于因乳腺炎,乳腺增生疼痛人群的冷敷理疗。【抑制或杀灭微生物类别】金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌ã€?【注意事项ã€?、本品只能外用,忌口服ã€?2、对本品过敏者慎用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336940" target="_blank" title="开皇乳腺贴H型(乳腺贴)"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336940#todl" title="开皇乳腺贴H型(乳腺贴)" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <!-- <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336932" title="黄柏抑菌洗液" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151737767.jpg" alt="黄柏抑菌洗液" title="黄柏抑菌洗液" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">黄柏抑菌洗液</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZDY007-2016</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">200ml/瓶</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 黄柏、苦参、百部、艾叶、苍术、醋酸氢己定ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 将本品加入温开水,稀é‡?倍后清洁外阴外阴清洁:取本品适量直接清洗外阴部位1-2分钟,清水冲净阴通冲洗:取本品适量,稀é‡?倍后用阴道冲洗器冲洗阴道2-3分钟后用温水冲净可ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 金黄色萄萄球菌、自色念珠菌、大肠杆菌。【抑制或杀灭徽生物类别】金黄色荀萄球百、白色念珠菌、大肠杆蔺ã€?【注意事项ã€?、本品外ç”?忌口服ã€?、孕妇禁用ã€?3、对本品过敏者慎用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336932" target="_blank" title="黄柏抑菌洗液"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336932#todl" title="黄柏抑菌洗液" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> --> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336941" title="孕洁舒抑菌洗æ¶? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154007514.jpg" alt="孕洁舒抑菌洗æ¶? title="孕洁舒抑菌洗æ¶? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">孕洁舒抑菌洗æ¶?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZDY016-2017</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">200ml/ç“?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 欧龙胆模提取物、丙二醇、葡萄糖酸氯己定、苯扎氯铵,西砒氯铵,水ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 日常护理:将本品加入温开水,稀é‡?倍后清洁外阴;外阴清洁:取本品适量直接清洗外阴部位1-2分钟,清水冲净ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:90px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 【抑制或杀灭微生物类别】金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌ã€?【注意事项ã€?、本品外用,忌口服ã€?、孕妇禁用ã€?3、对本品过敏者慎用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336941" target="_blank" title="孕洁舒抑菌洗æ¶?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336941#todl" title="孕洁舒抑菌洗æ¶? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!-- </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> --> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336942" title="草本抑菌洗液" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153858792.jpg" alt="草本抑菌洗液" title="草本抑菌洗液" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">草本抑菌洗液</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZDY013-2016</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">200ml/ç“?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 蒲公英、黄柏、艾叶、欧龙胆根、醋酸氯已定、丙二醇、水ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 日常护理:将本品加入温开水,稀é‡?倍后清洁外阴;外阴清洁:取本品适量直接清洗外阴部位1-2分钟,清水冲净阴道冲洗:取本品适量,稀é‡?倍后用阴道冲洗器冲洗阴道2-3分钟后用温水冲净即可ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆è?【抑制或杀灭微生物类别】金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌ã€?【注意事项ã€?、本品外ç”?忌口服ã€?、孕妇禁用ã€?、对本品过敏者慎用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336942" target="_blank" title="草本抑菌洗液"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336942#todl" title="草本抑菌洗液" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336931" title="苦参抑菌洗液" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705152700538.jpg" alt="苦参抑菌洗液" title="苦参抑菌洗液" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">苦参抑菌洗液</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZDY009-2016</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">200ml/瓶</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 苦参、黄柏、蛇床子、艾叶、蒲公英、醋酸氯己定、水ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 日常护理:将本品加入温开水,稀é‡?倍后清洁外阴;外阴清洁:取本品适量直接清洗外阴部位1-2分钟,清水冲净阴道冲洗:取本品适量,稀é‡?倍后用阴道冲洗器冲洗阴道ï¼?-3分钟后用温水冲净即可ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 【抑制或杀灭徽生物类别】金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌ã€?【注意事项ã€?、本品外ç”?忌口服ã€?、孕妇禁用ã€?3、对本品过敏者慎用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336931" target="_blank" title="苦参抑菌洗液"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336931#todl" title="苦参抑菌洗液" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336932" title="黄柏抑菌洗液" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151737767.jpg" alt="黄柏抑菌洗液" title="黄柏抑菌洗液" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">黄柏抑菌洗液</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZDY007-2016</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">200ml/瓶</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 黄柏、苦参、百部、艾叶、苍术、醋酸氢己定、丙二醇、水ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 日常护理:将本品加入温开水,稀é‡?倍后清洁外阴;外阴清洁:取本品适量直接清洗外阴部位1-2分钟,清水冲净阴通冲洗:取本品适量,稀é‡?倍后用阴道冲洗器冲洗阴道2-3分钟后用温水冲净即可ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 【抑制或杀灭徽生物类别】金黄色葡萄球百、白色念珠菌、大肠杆菌ã€? 【注意事项ã€?、本品外ç”?忌口服ã€?、孕妇禁用ã€?3、对本品过敏者慎用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336932" target="_blank" title="黄柏抑菌洗液"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336932#todl" title="黄柏抑菌洗液" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <!-- <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336936" title="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151538128.jpg" alt="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)" title="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">150mmx70mmï¼?è´?ç›?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品由无纺布背村层,凝腔层,聚乙烯薄覆盖层等部分组成。不含发挥性药理学,免疫学或者代谢作用的成分ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 打开包装,揭去背村层,清洁皮肤表面将产品贴于神阙穴即可,每日一贴,5天为一个疗程ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于因热,伤食,疳积引起的腹胀,雎痛,腹泻。消化不良等人群的冷数理疗。【预期用途】用于冷敷理疗,仅用于闭合性软组织ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336936" target="_blank" title="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336936#todl" title="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> --> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336933" title="开皇小é»?感冒贴F型(感冒贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705152550547.jpg" alt="开皇小é»?感冒贴F型(感冒贴)" title="开皇小é»?感冒贴F型(感冒贴)" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇小ç«?感冒贴F型(感冒贴)</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">50mmx70mmï¼?è´?ç›?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品由无纺布背衬层。凝胶层,聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不含发挥性药理学,免疫学或者代谢作用的成分ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 打开包装,揭去背村层,清洁皮肤表面将产品贴于大椎穴即可,每日一贴ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于因风寒感冒,风热感冒引起的发热、头疼,咽痛等人群的冷敷理疗。【预期用途】用于冷敷理疗,仅用于闭合性软组织ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336933" target="_blank" title="开皇小é»?感冒贴F型(感冒贴)"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336933#todl" title="开皇小é»?感冒贴F型(感冒贴)" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!-- </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> --> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336934" title="开皇小ç«?退热贴" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705152606487.jpg" alt="开皇小ç«?退热贴" title="开皇小ç«?退热贴" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇小ç«?退热贴</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">110mm×40mmï¼?è´?ç›?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品由无纺布背衬层,凝胶层,聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不含发挥性药理学,免疫学或者代谢作用的成分ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 打开包装,揭去背衬层,凝胶面直接貼在额头或太阳穴左右颈总动脉,左右腋下动脉、左右股动脉处;每次一贴ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:55px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 用于物理退热、冷敷理疗,仅用于闭合性软组织ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336934" target="_blank" title="开皇小ç«?退热贴"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336934#todl" title="开皇小ç«?退热贴" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336935" title="开皇小ç«?止咳贴D型(止咳贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154945384.jpg" alt="开皇小ç«?止咳贴D型(止咳贴)" title="开皇小ç«?止咳贴D型(止咳贴)" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇小ç«?止咳贴D型(止咳贴)</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">50mmx70mmï¼?è´?ç›?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品由无纺布背衬层,凝胶层,聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不含发挥性药理学,免疫学或者代谢作用的成分ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 打开包装,揭去背衬层,清洁皮肤表面将产品贴于大推穴或膻中穴,或肺俞穴上即可,每日一贴,5天为一个疗程ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:70px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于因感冒,支气管炎,肺炎引起的咳嗽,喘息等人群的冷数理疗。【预期用途】用于冷敷理疗,仅用于闭合性软组织ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336935" target="_blank" title="开皇小ç«?止咳贴D型(止咳贴)"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336935#todl" title="开皇小ç«?止咳贴D型(止咳贴)" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336936" title="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151538128.jpg" alt="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)" title="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">50mmx70mmï¼?è´?ç›?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品由无纺布背衬层,凝胶层,聚乙烯薄覆盖层等部分组成。不含发挥性药理学,免疫学或者代谢作用的成分ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 打开包装,揭去背衬层,清洁皮肤表面将产品贴于神阙穴即可,每日一贴,5天为一个疗程ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:90px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于因湿热,伤食,疳积引起的腹胀,腹痛,腹泻。消化不良等人群的冷敷理疗ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336936" target="_blank" title="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336936#todl" title="开皇小ç«?腹泻贴E型(腹泻贴)" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336922" title="天将劲贴J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154541973.jpg" alt="天将劲贴J型(透皮贴)" title="天将劲贴J型(透皮贴)" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">天将劲贴J型(透皮贴)</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">1è´?袋Ã?è¢?盒(100mm×120mmï¼?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品由无纺布背衬层,凝胶层,聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成,不含发挥性药理学,免疫学或者代谢作用的成分ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 打开包装,揭去背衬层,清洁皮肤表面将产品于患处不适部位或阿是穴即可,每日一贴,10天为一个疗程ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:90px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于因肩周炎,颈椎病,关节炎,坐骨神经痛,骨质增生疼痛,腰间盘突出,腱鞘炎,跌打损伤。IPL治疗等引起的疼痛人群的冷敷理疗。【预期用途】用于冷敷理ç–?仅用于闭合性软组织ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336922" target="_blank" title="天将劲贴J型(透皮贴)"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336922#todl" title="天将劲贴J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!-- </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> --> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336923" title="天将夫霸J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154403411.jpg" alt="天将夫霸J型(透皮贴)" title="天将夫霸J型(透皮贴)" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">天将夫霸J型(透皮贴)</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">1è´?袋Ã?è¢?盒(100mm×120mmï¼?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品由无纺布背衬层,凝胶层,聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成,不含发挥性药理学,免疫学或者代谢作用的成分ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 打开包装,揭去背衬层,清洁皮肤表面将产品贴于患处不适部位或阿是穴即可,每日一贴,10天为一个疗程ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:90px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于因肩周炎,颈椎病,关节炎,坐骨神经痛,骨质增生疼痛,腰间盘突出,腱鞘炎,跌打损伤,IPL治疗等引起的疼痛人群的冷敷理疗。【预期用途】用于冷敷理ç–?仅用于闭合性软组织ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336923" target="_blank" title="天将夫霸J型(透皮贴)"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336923#todl" title="天将夫霸J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336924" title="苗传奇J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153313129.jpg" alt="苗传奇J型(透皮贴)" title="苗传奇J型(透皮贴)" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">苗传奇J型(透皮贴)</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">1è´?袋Ã?è¢?盒(100mmx120mmï¼?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品由无纺布背衬层,凝胶层,聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成,不含发挥性药理学,免疫学或者代谢作用的成分ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 打开包装,揭去背衬,清洁皮肤表面将产品贴于患处不适部位或者是穴即可,每日一贴,10天为一个疗程ã€? </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于因肩周炎,颈椎病,关节炎,坐骨神经痛,骨质增生疼痛,腰间盘突出,腱鞘炎,跌打损伤,IPL治疗等引起的疼痛人群的冷敷理疗。【预期用途】用于冷敷理ç–?仅用于闭合性软组织ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336924" target="_blank" title="苗传奇J型(透皮贴)"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336924#todl" title="苗传奇J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!-- </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> --> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336925" title="大随老黑膏J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151439943.jpg" alt="大随老黑膏J型(透皮贴)" title="大随老黑膏J型(透皮贴)" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">大随老黑膏J型(透皮贴)</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">1è´?袋Ã?è¢?盒(100mmx120mmï¼?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品由无纺布背衬层,凝胶层,聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成,不含发挥性药理学,免疫学或者代谢作用的成分ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 打开包装,揭去背衬层,清洁皮肤表面将产品贴于患处不适部位或阿是穴即可,每日一贴,10天为一个疗程ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于因肩周炎,颈椎病,关节炎,坐骨神经痛,骨质增生疼痛,腰间盘突出,腱鞘炎,跌打损伤,IPL治疗等引起的疼痛人群的冷敷理疗。【预期用途】用于冷敷理ç–?仅用于闭合性软组织ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336925" target="_blank" title="大随老黑膏J型(透皮贴)"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336925#todl" title="大随老黑膏J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336926" title="开皇老黑膏J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151912601.jpg" alt="开皇老黑膏J型(透皮贴)" title="开皇老黑膏J型(透皮贴)" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇老黑膏J型(透皮贴)</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">1è´?袋Ã?0è¢?盒(100mmx120mmï¼?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品由无纺布背衬层,凝胶层。聚乙烯薄腹覆盖层等部分组成,不含发挥性药理学,免疫学或者代谢作用的成分ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 打开包装,揭去背衬层,清洁皮肤表面将产品贴于患处不适部位或阿是穴即可,每日一贴,10天为一个疗程ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:90px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 适用于因肩周炎,颈椎病,关节炎,坐骨神经痛,骨质增生疼痛,腰间盘突出,腱鞘炎,跌打损伤,IPL治疗等引起的疼痛人群的冷敷理疗。【预期用途】用于冷敷理疗,仅用于闭合性软组织ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336926" target="_blank" title="开皇老黑膏J型(透皮贴)"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336926#todl" title="开皇老黑膏J型(透皮贴)" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336927" title="天将夫霸 男士喷剂" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153458366.jpg" alt="天将夫霸 男士喷剂" title="天将夫霸 男士喷剂" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">天将夫霸 男士喷剂</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">10ml</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 人参、肉桂、丁香、皂苷,高丽参、醋酸氯己定、丙二醇、水ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 用于皮肤表面。【使用方法】提å‰?0分钟涂于所需部位,每次三到四下。本品为草本植物萃取精配而成。是夫妻生活的常用卫生用品ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 抑菌、清洁、延时。【产品性状】本品为透明液体。【抑制或杀灭微生物类别】金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌【使用范围】用于皮肤表面。【注意事项】详见说明书 </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336927" target="_blank" title="天将夫霸 男士喷剂"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336927#todl" title="天将夫霸 男士喷剂" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336910" title="开皇痔速康" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705152626731.jpg" alt="开皇痔速康" title="开皇痔速康" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇痔速康</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">Q/ZBZ199-2018</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">15g/æ”?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> ​苦å?%、黄æŸ?%、雄é»?%、柴èƒ?%、马油、甘油、薄荷脑、甘草酸二钾、凡士林、单硬脂酸甘油酯、冰片ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 局部外擦,反复按摩吸收ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:90px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌有抑制作用。适用于湿热瘀阻所致的痔疮、内痔、外痔、肛裂、混合痔、大便出血,具有较强清洁、抑菌的护理作用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336910" target="_blank" title="开皇痔速康"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336910#todl" title="开皇痔速康" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336916" title="开皇倍健低聚果糖æ¶? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151512673.jpg" alt="开皇倍健低聚果糖æ¶? title="开皇倍健低聚果糖æ¶? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇倍健低聚果糖æ¶?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">100ml/ç“?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 纯净水、低量果糖、柠檬酸、山梨酸钾ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 每日1-2次,每次10m|-20ml建议空腹饮用,也可温水、牛奶、豆浆等稀释兑匀后饮用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:80px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 便秘患者。【温馨提示ã€?、本品不能代替药物ã€? 2、初次食用可能会产生气胀和排泄增多并可能轻微排泄现象ã€? 3、如因冷藏出现絮状结晶可正常使用ã€? 4、建议食用及食用方法可根据个人体质不同酌情增减ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336916" target="_blank" title="开皇倍健低聚果糖æ¶?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336916#todl" title="开皇倍健低聚果糖æ¶? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336917" title="开皇倍健开皇糖康蜂蜜醋饮料" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705152504312.jpg" alt="开皇倍健开皇糖康蜂蜜醋饮料" title="开皇倍健开皇糖康蜂蜜醋饮料" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇倍健开皇糖康蜂蜜醋饮料</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">详见说明</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">100ml/ç“?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 纯净水、蜂蜜、酿造食é†? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 每日1-2次,每次15ml。建议餐前十分钟空腹饮用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 降糖【温馨提示ã€?、本品不能代替药ç‰? 2、过敏体质及肠胃不适者慎ç”? 3、糖尿病患者应在医生指导下使用; 4、餐后建议做有效运动30分钟以上; 5、发酵产å“?会有少量沉淀.属正常现è±?请放心使用ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336917" target="_blank" title="开皇倍健开皇糖康蜂蜜醋饮料"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336917#todl" title="开皇倍健开皇糖康蜂蜜醋饮料" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336918" title="开皇倍健芦荟软胶å›? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153000215.jpg" alt="开皇倍健芦荟软胶å›? title="开皇倍健芦荟软胶å›? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇倍健芦荟软胶å›?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">G20100398</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">500mg/粒x60ç²?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 全叶芦荟冷冻干燥粉、大豆油、蜂蜡、明胶、甘油、水ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 每日两次.每次一粒ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:70px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 通便【不适宜人群】少年儿童、孕产妇、哺乳期妇女及慢性腹泻者【注意事项】本品不能代替药ç‰?使用本品后如出现腹泻者,请立即停止食ç”? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336918" target="_blank" title="开皇倍健芦荟软胶å›?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336918#todl" title="开皇倍健芦荟软胶å›? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336919" title="开皇倍健越橘叶黄素天然Î?胡萝卜素软胶å›? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154923674.jpg" alt="开皇倍健越橘叶黄素天然Î?胡萝卜素软胶å›? title="开皇倍健越橘叶黄素天然Î?胡萝卜素软胶å›? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇倍健越橘叶黄素天然Î?胡萝卜素软胶å›?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">G20120206</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">500mg/ç²?times;60ç²?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品是以越橘提取ç‰?经辐ç…?、叶黄素、葡萄糖酸锌、天然Î?胡萝卜素ã€?大豆油、蜂蜡、胭脂红、明胶、甘油、纯化水为主要原料制成的保健食品,具有缓解视疲劳的保健功能ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 每日2次,每次2ç²? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:70px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 视力易疲劳è€?【不适宜人群】少年儿ç«?【注意事项】本品不能代替药ç‰?本品添加了营养素,与同类营养素同时食用不宜超过推荐量 </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336919" target="_blank" title="开皇倍健越橘叶黄素天然Î?胡萝卜素软胶å›?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336919#todl" title="开皇倍健越橘叶黄素天然Î?胡萝卜素软胶å›? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336920" title="开皇倍健褪黑素维生素B6胶囊" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705154855234.jpg" alt="开皇倍健褪黑素维生素B6胶囊" title="开皇倍健褪黑素维生素B6胶囊" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇倍健褪黑素维生素B6胶囊</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">G20100314</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">150mgç²?times;60ç²?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品是以褪黑素、维生素B6(盐酸吡哆é†?、预胶化淀粉为主要原料åˆ?成的保健食品,经动物功能试验证明,具有改善睡眠的保健功能ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 每日1次,每次1粒,口服ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:75px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 改善睡眠 【适宜人群】睡眠状况不佳的成人 【不适宜人群】少年儿童、孕产妇、乳æ¯?【食用方法及食用量]】每æ—?次,每次1粒,口服ã€?【注意事项】本品不能代替药ç‰?详见说明ä¹? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336920" target="_blank" title="开皇倍健褪黑素维生素B6胶囊"><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336920#todl" title="开皇倍健褪黑素维生素B6胶囊" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336921" title="开皇倍健钙维Dç‰? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151604856.jpg" alt="开皇倍健钙维Dç‰? title="开皇倍健钙维Dç‰? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇倍健钙维Dç‰?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">G20140084</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">1.0g/片x60ç‰?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品是以碳酸钙、维生素D3、大豆油、甘油、明胶、纯化水、二氧化肽为主要原料制成的保健食品,具有补充钙及维生素D的保健功能ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 4-10岁儿重:每日3次,每次1片:孕早期妇女:每日2次,每次1片;成人、孕中、晚期妇女及乳母:每æ—?次,每次2片:口服ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:60px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 补充钙及维生素D 【适宜人群】需要补钙及维生素D的成äº?【不适宜人群】无 【注意事项】本品不能代替药ç‰?不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食ç”? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336921" target="_blank" title="开皇倍健钙维Dç‰?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336921#todl" title="开皇倍健钙维Dç‰? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336943" title="开皇倍健氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶å›? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151348564.jpg" alt="开皇倍健氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶å›? title="开皇倍健氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶å›? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇倍健氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶å›?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">G20120473</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">500mg/ç²?times;60ç²?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品是以碳酸钙、硫酸软骨素、D-氨基葡萄糖盐酸盐、硬脂酸镁为主要原料制成的保健食品,经动物功能试验证明,具有增加骨密度的保健功能ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 每日2次,每次3粒,口服. </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:85px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 增加骨密åº?【适宜人群】中老年äº?【不适宜人群】无 【注意事项】本品不能代替药ç‰?本品添加了营养素,与同类营养素同时食用不宜超过推荐量ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336943" target="_blank" title="开皇倍健氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶å›?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336943#todl" title="开皇倍健氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶å›? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336944" title="开皇倍健海狗人参ä¸? target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705151654108.jpg" alt="开皇倍健海狗人参ä¸? title="开皇倍健海狗人参ä¸? width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇倍健海狗人参ä¸?/span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">G20040972</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">320mg/ç²?times;60ç²?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品是以海狗精粉、淫羊藿提取物、杜仲提取物、人参提取物、红景天 提取物、山药提取物、滑石粉、蔗糖、阿拉伯树胶粉、明胶、肽白粉ä¸?主要原料制成的保健食品,经动物功能试验证明,具有缓解体力疲劳的保健功能ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 每日2次,每次6粒ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:65px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 缓解体力疲劳 【适宜人群】易疲劳è€?【不适宜人群】少年儿童、孕å¦?【注意事项】本品不能代替药ç‰? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336944" target="_blank" title="开皇倍健海狗人参ä¸?><img src="images/seeinfo.gif" alt="详细信息" border="0" /></a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336944#todl" title="开皇倍健海狗人参ä¸? target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="445" valign="top" align="left"> <table width="445" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/ps_01.jpg" width="445" height="26" /></td> </tr> <tr> <td background="images/ps_03.jpg"> <table width="400" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td colspan="2" height="320" align="center"><a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336945" title="开皇倍健西洋参淫羊藿枸杞子提取物马鹿茸软胶囊" target="_blank"><img src="//yaofu.cn/uploadfiles/2018-07/20180705153018461.jpg" alt="开皇倍健西洋参淫羊藿枸杞子提取物马鹿茸软胶囊" title="开皇倍健西洋参淫羊藿枸杞子提取物马鹿茸软胶囊" width="300" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="73" height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品名称ã€?/td> <td class="STYLE13" width="307" bgcolor="#E8E8E8" align="left"><span class="STYLE16">开皇倍健西洋参淫羊藿枸杞子提取物马鹿茸软胶囊</span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【批准文号ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">G20110694</td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品规格ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left">500mg/粒Ã?0ç²?/td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品成份ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:61px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 本品是以马鹿茸粉(经辐ç…?、西洋参提取物、淫羊藿提取物、枸杞子提取物、大豆油、蜂蜡、明胶、甘油、棕氧化铁、水为主要原料制成的 保健食品,具有缓解体力疲劳的保健功能ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【用法用量ã€?/td> <td bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 每日2次,每次3粒ã€? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td height="25" bgcolor="#E8E8E8" align="right">【产品功效ã€?/td> <td style="line-height:18px" bgcolor="#E8E8E8" align="left"> <div style="height:20px; vertical-align:middle; display:table-cell; overflow:hidden;"> 具有缓解体力疲劳的保健功能ã€?【适宜人群】易疲劳è€?【不适宜人群】少年儿童、孕妇、乳æ¯?【注意事项】本品不能代替药ç‰? </div></td> </tr> <tr bgcolor="#F6F6F6"> <td colspan="2" height="30" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><a href="//www.yezi0.com/yp_show.asp?id=35554" target="_blank"></a><a href="//www.yezi0.com/" title="安徽快3技巧">安徽快3技巧</a> <a href="//www.yezi0.com/zs/show.php?id=336945#todl" title="开皇倍健西洋参淫羊藿枸杞子提取物马鹿茸软胶囊" target="_blank"><img src="images/dlcp.gif" alt="我要留言" border="0" /></a></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/ps_05.jpg" width="445" height="33" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> </tr> </tbody> </table> <table width="906" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="images/index_22.gif" width="906" height="36" /></td> </tr> <tr> <td background="images/index_21.gif"> <table width="96%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td align="center"> <table class="ke-zeroborder" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td colspan="4" bgcolor="#FFFFFF"> <span class="lzhrj"><span style="font-size:18px;"><strong class="lzhrj">公司名称ï¼?/strong></span><span style="background-color:#FFFFFF;font-size:18px;"bgcolor="#EFEFEF"><strong class="lzhrj">郑州开皇药业有限公å?/strong></span> </span> </td> </tr> <tr> <td width="10%" height="25" bgcolor="#EFEFEF" align="right"> <span class="lzhrj">杨经理:</span> </td> <td width="36%" align="left" bgcolor="#EFEFEF"> <span class="lzhrj"> 13253333198(微信同号)QQï¼?916657920</br>邮箱ï¼?916657920@qq.com</span> </td> <td width="10%" bgcolor="#EFEFEF" align="right"> <span class="lzhrj">杨经理:</span> </td> <td width="44%" align="left" bgcolor="#EFEFEF"> <span class="lzhrj">15938725548(微信同号)QQï¼?916657920</br>邮箱ï¼?916657920@qq.com</span> </td> </tr> <tr> <td height="25" bgcolor="#FFFFFF" align="right"> <span class="lzhrj">商务一区:</span> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" align="left"> <span class="lzhrj"><span style="background-color:#FFFFFF;">0371-68883971 河南 山东 河北 山西 陕西 天津</span> </span> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" align="right"> <span class="lzhrj">商务二区ï¼?/span> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" align="left"> <span class="lzhrj">0371-68883972 河南 重庆 四川 福建 贵州 内蒙å?br /> </span> </td> </tr> <tr> <td width="10%" height="25" bgcolor="#EFEFEF" align="right"> <span class="lzhrj">商务三区ï¼?/span> </td> <td bgcolor="#EFEFEF" align="left"> <span class="lzhrj">0371-68883928 河南 安徽 甘肃 青海 海南 </span> </td> <td width="10%" bgcolor="#EFEFEF" align="right"> <span class="lzhrj"><span style="background-color:#EFEFEF;">商务四区ï¼?/span></span> </td> <td bgcolor="#EFEFEF" align="left"> <span class="lzhrj">0371-68866138 河南 广东 广西 云南 湖北 湖南 </span> </td> </tr> <tr> <td height="25" bgcolor="#FFFFFF" align="right"> <span class="lzhrj">商务五区ï¼?/span> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" align="left"> <span class="lzhrj"><span style="background-color:#FFFFFF;">0371-68883973 河南 黑龙æ±?吉林 辽宁 新疆宁夏 北京 </span> </span> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" align="right"> <span class="lzhrj"><span style="background-color:#FFFFFF;">商务六区ï¼?/span></span> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" align="left"> <span class="lzhrj">0371-68883929 河南 江苏 浙江 江西 西藏 上海<br /> </span> </td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </tbody> </table> <table class="ke-zeroborder" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" border="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center"> <tbody> <tr> <td width="10%" height="25" bgcolor="#EFEFEF" align="right"> <span class="lzhrj">公司地址ï¼?/span> </td> <td width="36%" bgcolor="#EFEFEF" align="left"> <span class="lzhrj">河南省郑州市紫荆山路兴达国贸大厦514å?/span></td> <td width="10%" bgcolor="#EFEFEF" align="right"> <span class="lzhrj">邮政编码ï¼?/span> </td> <td bgcolor="#EFEFEF" align="left">450000</td> <td width="10%"bgcolor="#EFEFEF" align="right" align="center"> <span class="lzhrj">ä¼?nbsp; çœŸï¼š</span> </td> <td bgcolor="#EFEFEF" align="left">0371-68860298 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="line-height:23px" align="center">尊敬的代理商朋友:请您在去电时说明是在药福网上看到的信息,你会获得特别的优惠ï¼?/td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td><img src="images/index_23.gif" width="906" height="29" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="22" background="images/index_4.gif"> </td> </tr> </tbody> </table> <li><a href="//www.yezi0.com/l9d549/83023149.html ">³¤×⹫Ԣ²úÆ·Ç÷ÓÚ¶àÔª»¯ </a> 2019-10-21</li> <li><a href="//www.yezi0.com/9ua903/75179448.html ">ÊÓƵÌÕÈ»¾Ó±äÐμǣº´Ó·±ßС·¹¹Ýµ½È«¹ú²ÍÒûʮǿ </a> 2019-10-19</li> <li><a href="//www.yezi0.com/j1k252/83363847.html ">¸´Ð˺ţ¬Îª´ºÔË´óÏ·Ìí²Ê </a> 2019-10-18</li> <li><a href="//www.yezi0.com/hy744/70683746.html ">¸ú×Å·ï»ËȫýÌå ·¢ÏÖÉÂÎ÷Ö®ÃÀ </a> 2019-10-11</li> <li><a href="//www.yezi0.com/14q298/99577445.html ">¡¾Ç×°®µÄͬѧ£¬È¥ÏàÐÅ£¬È¥ÑöÊÓ£¬Ïò×ÅÃÎÏëµÄ·½Ïò¡£×£Ô¸ÄãÊÕ»ñ×îÂúÒâµÄ¸ß¿¼½á¹û£¬ÎÒÃÇÆÚ´ý×Å£¬µ±°ËÔºÉÌÁ»¨¿ª£¬ÓëÄãÔÚÇ廪԰ÔÙ´ÎÏàÓö¡¿¡£¡£¡£¡¾»°ÍâÒô£»¡±ÀíÏ롰ûÓÐÁË£¬Äã¾Í </a> 2019-09-21</li> <li><a href="//www.yezi0.com/a2i427/39172944.html ">º£ÄÏѧϰʮ¾Å´ó¾«Éñ--ÈËÃñÍøº£ÄÏƵµÀ--ÈËÃñÍø </a> 2019-09-21</li> <li><a href="//www.yezi0.com/5w8354/91366643.html ">¡¶ÐÂÎÚÁúԺ֮ЦÄÖ½­ºþ¡· ÎâÃÏ´ïºÂÛ¿ÎÄʱ¸ô24ÄêÔÙ¾ÛÊ× </a> 2019-09-18</li> <li><a href="//www.yezi0.com/29y59/16629042.html ">Èý´úÖйú°æ»­È˵ġ°¾«×¨¡±Óë¡°¾Ã³¤¡± </a> 2019-09-18</li> <li><a href="//www.yezi0.com/71e840/28461541.html ">ÕþÄÜÁÁÕþ¸®·þÎñ£¬µ±ºÃ¡°µêС¶þ¡±¶ø·Ç¡°¶þ´óÒ¯¡± </a> 2019-09-06</li> <li><a href="//www.yezi0.com/9m5340/71152640.html ">[±ÉÊÓ]°Ñ×æ×ÚÊ®°Ë´ú¶¼Ä¨³ýÁ˵IJ»Ð¢×ÓËï²ÅÊdzԹ·Á¸³¤´óµÎ£¡ </a> 2019-09-05</li> <li><a href="//www.yezi0.com/d2a439/1483039.html ">Ö±»÷Äϼ«±ù²ãÒÔϵĺ£ÊÀ½ç£¬²»ÓɵÃÒ»¾ªÏ² </a> 2019-08-29</li> <li><a href="//www.yezi0.com/pp1462/7543938.html ">»´ÄÏÀÏÊÐÕþ¸®´óÔºÒѸüиÄÔì δÀ´½«±äÉí½Ö±ß¹ã³¡ </a> 2019-08-29</li> <li><a href="//www.yezi0.com/r06183/97866437.html ">¹ý¶ËÎçµ½ÇßÏØ ¹ÛÁúÖÛ¾ºÈü </a> 2019-08-19</li> <li><a href="//www.yezi0.com/668846/64255936.html ">ÓÅÖʽðÈÚ×ÊÔ´¡°×¢¡±ÈëÔÆÄÏ </a> 2019-08-13</li> <li><a href="//www.yezi0.com/060455/24189135.html ">ÎÄ»¯ÒÕÊõ½»Ò׳¡ËùɳÁúµÚÒ»ÆڻÔÚ¾©Ë³Àû¾ÙÐÐ </a> 2019-08-13</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.alanotms.icu">²¶Óã´ïÈË1ÏÂÔØÊÖ»ú°æ</a> <a href="//www.kjqomv.com.cn/">Ìå²ÊÐÒÔËÈü³µÖ±²¥ÊÓƵֱ²¥</a> <a href="//www.cznxlr.com.cn/">¾º²Ê×ãÇò±È·ÖÔõôËãµÄ</a> <a href="//www.vgwnrt.com.cn/">½­ËÕÀÏ¿ì3×ßÊÆͼ</a> <a href="//www.fbpzfc.com.cn/">×ãÇò±È·ÖÍø½á¹û</a> <a href="//www.zznfy.com/">ʮһÔ˶á½ð×î´óÒÅ©</a> <a href="//www.uvagt.com/">ºÓ±±20Ñ¡5ÎåÐÐ×ßÊÆͼ</a> <a href="//www.jepbfl.tw">±±¾©pk10Ë­¿ØÖƵIJÊÓé</a> <a href="//www.enctvz.tw">4³¡½øÇò²ÊÒ»µÈ½±</a> <a href="//www.exwqcn.tw">Ïã¸ÛÁù²ÊƽÌØФÂÛ̳</a> <a href="//www.qfekwl.icu">¼ªÁÖʱʱÍæ·¨¹æ</a> <a href="//www.otlzqk.icu">ÍøÂçʱʱ²ÊÎÈ׬ǮÂð</a> <a href="//www.ndobuk.icu">11Ñ¡5ÎÈ׬ÈÎÑ¡3</a> <a href="//www.gvmusy.icu">»¶ÀÖÉúФ¿ª½±¹ÙÍø×ßÊÆͼ</a> <a href="//www.xeyeyd.tw">ÌØÂëÕ½ÉñÒ»ÂëÖÐÌØ</a> </body> </html>